It always seems impossible until it's done
Nelson Mandela
UWC Maastricht Publications

Limburg Economic Development

Goed internationaal onderwijs is belangrijk voor Maastricht als kennisstad, voor het bedrijfsleven en de regio. Het is een voorwaarde om hoog opgeleide kenniswerkers uit Europa en de rest van de wereld aan te trekken en de ambities van Brainport 2020 waar te maken. In Maastricht is sinds 2009 het United World College (UWC) gevestigd dankzij de gezamenlijke inspanningen van Maastricht, de provincie, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven.

Share this article: