Welkom

Welkom bij UWC Maastricht!

UWC Maastricht brengt jongeren uit allerlei richtingen samen, om samen te werken aan vrede en een duurzame toekomst.

 

Wij bieden top-internationaal onderwijs aan aan leerlingen van 4 jaar die op onze basischool zitten, totdat ze 19 jaar zijn in het International Baccalaureate Career-related en Diploma Programme van onze middelbare school. Op dit moment verwelkomen we dagelijks meer dan 900 leerlingen, in totaal afkomstig van meer dan 100 verschillende nationaliteiten. Bij UWC Maastricht leren zij hoe ze een betekenisvol en vruchtbaar leven kunnen leiden. De UWC-onderwijservaring gaat over weten en doen! We leren de wereld te begrijpen en de grote uitdagingen daarin. Samen ontdekken we hoe we anderen kunnen dienen en een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.
UWC Maastricht, in Nederland, is een van de ​een van de 18 UWC-scholen​ ter wereld. Allemaal zijn ze gebaseerd op negen waarden, om jongeren op fysiek, intellectueel, emotioneel en ethisch gebied te laten bloeien.

Onze 9 waarden

Internationaal en intercultureel begrip

We willen een gemeenschap zijn die vrij is van vooroordelen en intolerantie, ongeacht iemands gender, socio-economische status,
cultuur, religie of afkomst.

Wederzijdse verantwoordelijkheid en respect

We geloven in samenwerking en wederzijdse ondersteuning. En erkennen dat respect cruciaal is voor goede samenwerking van een team. Mensen die met ons samenwerken vinden ons betrouwbaar en respectvol.

Een gevoel van idealisme

We laten onze leerlingen en medewerkers zien dat het mogelijk is om het verschil te maken en werken met anderen samen die dat ook geloven.

Vieren van diversiteit

We werken continu aan een stimulerende omgeving, waar verschillen worden gewaardeerd en erkend. Juist omdat dat onze gemeenschap verstrekt.

Medeleven en service

Onze acties en taal laten compassie en inzet voor onze gemeenschap zien. We werken op alle niveaus -persoonlijk, locaal, regionaal, nationaal- om van de wereld een betere plek te maken.

Persoonlijke uitdaging.

We zijn ervan overtuigd dat je iets leert, door het te doen. Door initiatief te tonen en uitdagingen aan te gaan, leren we over onszelf en anderen om ons heen. Zo creëren we een gevoel van verantwoordelijkheid voor anderen.

Persoonlijke verantwoordelijkheid en integriteit

Persoonlijke verantwoordelijkheid en integriteit vormen de kern van de UWC-ervaring. We verwachten dat mensen met wie wij werken, zich op dezelfde manier gedragen.

Respect voor het milieu

We erkennen onze afhankelijkheid van het milieu en gaan actief op zoek naar oplossingen die bijdragen aan een duurzame toekomst. Onze keuzes en accties onderstrepen onze inzet.

Actie en persoonlijk voorbeeld

Wij geloven in het belang van het handelen naar je overtuigingen en je stem te laten horen zodat je acties opvallen.

Campus

De campus van UWC Maastricht ligt dicht bij het stadscentrum en bestaat uit vijf gebouwen: een voor onze basisschool, een voor onze middelbare school en drie woon-gebouwen. We laten het graag aan je zien!

 

Lees meer

Vacatures

UWC Maastricht werft kwalitatief en ervaren personeel van over de hele wereld. Mensen die zich willen inzetten voor onze missie en visie. Bekijk onze vacatures en misschien word jij wel onze nieuwe collega!

 

Lees meer

Support the Change

Diversiteit is cruciaal voor UWC Maastricht, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit het startpunt is voor een vreedzame en duurzame toekomst. Om een zo divers mogelijke groep leerlingen samen te brengen, zijn we afhankelijk van externe steun.

 

Lees meer

UWC Maastricht is een Eco School!

Duurzaamheid is een intrinsiek onderdeel van onze missie. We moedigen onze leerlingen aan om zich bezig te houden met hun omgeving en deze te beschermen. Ze zetten praktische oplossingen op touw om deze duurzamer te maken. Het begint allemaal in het klaslokaal, maar verspreidt zich vervolgens naar de hele school en leidt uiteindelijk tot een verandering in onze hele gemeenschap. Ditis ook terug te zien binnen het framework van het Eco-Schools programme. We zijn trots op onze Groene Vlag, een erkenning voor scholen die duurzaam bezig zijn.